eis_weniiger schoko Kopie
Muu Softeislogo Kopie

Tryk

Frisani Speiseeistechnik GmbH

Gewerbegebiet Langacker
Langacker 8
24887  Silberstedt
GERMANY
fon. 0049-(0) 4626- 187950-0
fax.  0049-(0) 4626 -187950-2

Geschäftsführer : Guido Thomsen

Ust.Id : DE 350325199

Handelsregister : AG HRB 15498 FL

Indholdet af onlinetilbuddet

Vi påtager os intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Alle tilbud kan ændres og er uforpligtende. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller til at indstille offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

Bilæggelse af tvister

Vi er ikke parat til eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med den almindelige lovgivning forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks det relevante indhold.

Ansvar for links

Vores websted indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.

En permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright

Indholdet og værkerne på disse sider, som er skabt af operatørerne på siden, er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, behandling, distribution eller enhver form for kommerciel udnyttelse af sådant materiale, der ligger uden for ophavsretslovens anvendelsesområde, kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive ophavsmand eller skaber.

I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er identificeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Databeskyttelse

Det er muligt at bruge vores websted uden at angive personlige oplysninger. I det omfang der indsamles personoplysninger på vores sider, sker det så vidt muligt altid på frivillig basis. Disse oplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet kan have sikkerhedsrelevante huller. Det er ikke muligt at beskytte dataene ubegrænset mod tredjeparters adgang.

Det er ikke tilladt for os at bruge kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af forpligtelsen til at anvende af tredjemand til at sende reklamer og oplysninger, som ikke udtrykkeligt er anmodet om, til at sende reklamer og oplysninger. Vi forbeholder os ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret udsendelse af reklameoplysninger, f.eks. via spam-mails osv.